Vraagtekst afspraak
Vraagtekst praktijk
  
  
  
samenvouwen Scan : ObVoBbVo ‎(27)
samenvouwen Fase : Algemene vaardigheden ‎(4)
De school heeft afspraken gemaakt welke algemene vaardigheden wanneer per leerjaar aan de orde moeten komen bij de verschillende vakken, zodat het leren van vaardigheden in de onder- en bovenbouw op elkaar aansluit.
In de praktijk stellen docenten de afgesproken algemene vaardigheden uit de onderbouw aan de orde.
ObVoBbVoAlgemene vaardighedenSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt welke vaksecties verantwoordelijk zijn voor het aanleren en toepassen van verschillende algemene vaardigheden in de onder- en de bovenbouw.
In de praktijk zorgen de verantwoordelijke onderbouwdocenten ervoor dat de betreffende algemene vaardigheden worden aangeleerd en toegepast.
ObVoBbVoAlgemene vaardighedenSchoolbreed
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft het beheersingsniveau van algemene vaardigheden.
In de praktijk werken docenten toe naar het beheersingsniveau van algemene vaardigheden in de bovenbouw.
ObVoBbVoAlgemene vaardighedenNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft dat de wijze waarop algemene vaardigheden beoordeeld worden.
In de praktijk bereiden docenten de leerlingen voor op de manier van beoordelen van algemene vaardigheden in de bovenbouw.
ObVoBbVoAlgemene vaardighedenNiveu van vaksecties/teams
samenvouwen Fase : Leerinhoud ‎(10)
De school heeft afspraken gemaakt over de manier waarop vakken in de onderbouw samenhang aanbrengen.
In de praktijk voert de school de afgesproken samenhang in de onderbouw ook uit.
ObVoBbVoLeerinhoudSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt over het moment waarop vakken in de onderbouw samenhang aanbrengen.
In de praktijk voert de school de afgesproken momenten waarop vaken samenhang aanbrengen in de onderbouw ook uit.
ObVoBbVoLeerinhoudSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt over de aansluiting van de kerndoelen onderbouw op de eindtermen voor de bovenbouw.
In de praktijk is zichtbaar dat de kerndoelen onderbouw aansluiten op de eindtermen voor de bovenbouw.
ObVoBbVoLeerinhoudSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt om leerinhouden af te spiegelen aan de referentieniveaus taal en rekenen.
In de praktijk is de leerinhoud afgestemd op de referentieniveaus taal en rekenen.
ObVoBbVoLeerinhoudSchoolbreed
De vaksecties/teams hebben afgesproken welke leerinhouden per leerjaar aan de orde moet komen, zodat de leerstof in de onder- en bovenbouw op elkaar aansluit.
In de praktijk stellen docenten de afgesproken leerinhouden uit de onderbouw aan de orde.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen het niveau van de leerstof in de onder- en bovenbouw.
In de praktijk werken docenten toe naar het niveau en de moeilijkheidsgraad van de leerstof in de bovenbouw.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft de hoeveelheid leerstof en het tempo van verwerken.
In de praktijk werken docenten toe naar de grotere hoeveelheid leerstof en het tempo in de bovenbouw.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen onder- en bovenbouw, wat betreft de didactiek.
In de praktijk werken onderbouwdocenten volgens de afgesproken didactische uitgangspunten.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft de manier van beoordelen en de hoeveelheid beoordelingen.
In de praktijk bereiden docenten de leerlingen voor op de manier van beoordelen en de hoeveelheid beoordelingen in de bovenbouw.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden welke leermiddelen er in de onder- en bovenbouw gebruikt worden.
In de praktijk zijn docenten op de hoogte van de leermiddelen die in de bovenbouw gebruikt worden.
ObVoBbVoLeerinhoudNiveu van vaksecties/teams
samenvouwen Fase : Proces rond doorlopende leerlijnen ‎(7)
De school heeft afspraken m.b.t. doorlopende leerlijnen voor leerinhouden en algemene -en (vak)vaardigheden vastgelegd in een beleids- of schoolplan.
In de praktijk leeft de school de afspraken uit het school- of beleidsplan na.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
De school heeft afspraken m.b.t. bevordering van onder- naar bovenbouw vastgelegd in een beleids- of schoolplan.
In de praktijk realiseert de school de inhoud/doelstellingen op de vastgelegde momenten.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
In dit plan heeft de school vastgelegd wie er binnen de school verantwoordelijk zijn voor het bedenken, invoeren en controleren van horizontale en verticale doorlopende leerlijnen.
In de praktijk voert de school de vastgelegde overlegverbanden m.b.t. horizontale en verticale leerlijnen uit.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
In dit plan heeft de school vastgelegd wanneer deze inhoud/doelstellingen gerealiseerd moeten zijn.
In de praktijk realiseert de school de inhoud/doelstellingen op de vastgelegde momenten.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
In dit plan heeft de school vastgelegd in welke overlegverbanden afspraken worden gemaakt m.b.t. horizontale en verticale doorlopende leerlijnen.
In de praktijk voert de school de vastgelegde overlegverbanden m.b.t. horizontale en verticale leerlijnen uit.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
In dit plan is vastgelegd hoe de evaluatie rondom horizontale en verticale leerlijnen geregeld is.
In de praktijk voert de school vastgelegde wijze van evaluatie rondom horizontale en verticale leerlijnen uit.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
In dit plan heeft de school vastgelegd welke randvoorwaarden (tijd, geld en middelen) betrokkenen krijgen om te kunnen werken aan horizontale en verticale leerlijnen.
In de praktijk krijgen betrokkenen de afgesproken randvoorwaarden om te kunnen werken aan horizontale en verticale leerlijnen.
ObVoBbVoProces rond doorlopende leerlijnenSchoolbreed
samenvouwen Fase : Schoolkeuze/Loopbaanoriëntatie ‎(2)
De school heeft afspraken gemaakt om LOB in de onder- en bovenbouw op elkaar te laten aansluiten.
In de praktijk voert de school de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van LOB uit.
ObVoBbVoSchoolkeuze/LoopbaanoriëntatieSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt over het moment waarop LOB aan de orde komt.
In de praktijk voert de school de afgesproken momenten waarop LOB plaatsvindt uit.
ObVoBbVoSchoolkeuze/LoopbaanoriëntatieSchoolbreed
samenvouwen Fase : Vakvaardigheden ‎(4)
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt welke vakvaardigheden wanneer per leerjaar aan de orde moeten, komen zodat het leren van vakvaardigheden in de onder- en bovenbouw op elkaar aansluit.
In de praktijk stellen docenten de afgesproken vakvaardigheden uit de onderbouw op de afgesproken momenten aan de orde.
ObVoBbVoVakvaardighedenNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt welke vaksecties verantwoordelijk zijn voor het aanleren en toepassen van verschillende vakvaardigheden in de onder- en bovenbouw.
In de praktijk zorgen de verantwoordelijke onderbouwdocenten ervoor dat de betreffende vakvaardigheden worden aangeleerd en toegepast.
ObVoBbVoVakvaardighedenNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft het beheersingsniveau van vakaardigheden.
In de praktijk werken docenten toe naar het beheersingsniveau van vakvaardigheden in de bovenbouw.
ObVoBbVoVakvaardighedenNiveu van vaksecties/teams
De vaksecties/teams hebben afspraken gemaakt over een goede aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat betreft dat de wijze waarop vakvaardigheden beoordeeld worden.
In de praktijk bereiden docenten leerlingen voor op de manier van beoordelen van vakvaardigheden in de bovenbouw.
ObVoBbVoVakvaardighedenNiveu van vaksecties/teams
samenvouwen Scan : PoVo ‎(17)
samenvouwen Fase : Algemene vaardigheden ‎(3)
De school heeft afspraken gemaakt dat docenten op de hoogte zijn van de algemene vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In de praktijk zijn docenten op de hoogte van de algemene vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
PoVoAlgemene vaardighedenSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt om leerlingen voor te bereiden op de algemene vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In de praktijk bereiden docenten de leerlingen voor op de algemene vaardigheden die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nodig zijn.
PoVoAlgemene vaardighedenSchoolbreed
De school heeft afspraken gemaakt om leerlingen voor te bereiden op de manier waarop de onderbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen algemene vaardigheden aanleert.
In de praktijk bereiden docenten de leerlingen voor op de manier waarop de onderbouw van het voortgezet onderwijs algemene vaardigheden aanleert.
PoVoAlgemene vaardighedenNiveau van docententeam
1 - 30Volgende
© Copyright 2012 SLO