Start
Je bent ingelogd als: Aanmelden
Skip Navigation Links.
Welkom bij Leerlijnscan!
Leerlijnscan is een digitale scan voor directie, middenmanagers en kartrekkers om aan de slag te gaan met doorlopende leerlijnen. Met de scan kunt u voor uw school de doorlopende leerlijn in beeld brengen van:
  • primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (scan po-vo), en/of
  • onderbouw voortgezet onderwijs naar primair onderwijs (scan vo-po), en/of
  • onderbouw voortgezet onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs (scan ob vo - bb vo)

Om de huidige stand van zaken betreffende doorlopende leerlijnen in beeld te brengen, beantwoordt u vragen over:
  • leerinhoud
  • algemene vaardigheden
  • vakvaardigheden (alleen in de scan ob-vo-bb-vo)
  • schoolkeuze/loopbaanoriëntatie
  • proces rond doorlopende leerlijnen

Bent u werkzaam in:

de bovenbouw van het primair onderwijs
en u wilt aan de slag gaan met de doorlopende leerlijn po - vo, klik dan hier
de onderbouw van het voortgezet onderwijs
en u wilt aan de slag gaan met de doorlopende leerlijn vo - po, klik dan hier
de onderbouw van het voortgezet onderwijs
en u wilt aan de slag gaan met de doorlopende leerlijn onderbouw vo - bovenbouw vo, klik dan hier
 
 
© Copyright 2012 SLO